•  

Aandacht voor trouwe leden en vrijwilligers bij nieuwjaarsreceptie

Ook in 2019 staan plezier in de sport en het leveren van sportieve prestaties bij het voetbal en korfbal voorop. SC Den Dungen is een gezonde vereniging met zeer actieve en betrokken vrijwilligers, die midden in de samenleving wil staan. Daarbij hoort ook dat we aandacht dienen te hebben voor maatschappelijk gerelateerde zaken, zoals een rookvrije generatie, duurzaamheid en respectvolle omgangsvormen. In 2019 blijven we er hard aan werken de goede naam van SC Den Dungen te behouden. We vertrouwen weer op vele plezierige en sportieve ontmoetingen en een positieve samenwerking met leden, vrijwilligers, supporters, sponsors en andere betrokkenen. Vanuit die gedachte wenste het bestuur de aanwezigen een gelukkig Nieuwjaar!

De goede sfeer –een van de peilers van een gezonde vereniging- was ook tijdens de nieuwjaarsreceptie volop aanwezig. Het was gezellig druk, de medewerkers van ‘Ons Clubhuis’ zorgden voor een gastvrije ontvangst en smakelijke hapjes, de Supportersclub had als vanouds weer een zeer waardevolle inbreng en Robin stond borg voor een juiste muzikale omlijsting.

Langdurig lidmaatschap
Het is een goede gewoonte zo direct in het nieuwe jaar clubleden te eren en te huldigen. Dat gebeurde volop! Als je als vereniging zeer trouwe leden hebt, dan mag je daar trots op zijn en dan mag daar op gepaste wijze aandacht aan worden geschonken. Binnen SC Den Dungen hebben we afgesproken dat het zeker de moeite waard is stil te staan bij de dames die 25 jaar of langer lid zijn bij de Korfbalafdeling of het vrouwenvoetbal en bij de heren van de voetbalclub die een 40 of 50 jarig jubileum vieren. We doen dat op een wijze die ons inziens past bij onze vereniging en bij de jubilarissen. Ingetogen, maar toch stijlvol en vooral met de jubilaris voor even in het middelpunt. 

Veertigjarig lidmaatschap
Jan Ondersteijn, Jeroen van der Doelen en Cees van Drunen
werden gehuldigd vanwege het feit dat ze veertig jaar lid zijn van VV Den Dungen. Nadat ze gestopt zijn met voetballen, zijn ze wel actief bij de club betrokken gebleven. Zo is Jan grensrechter DD 1, begeleider jeugdteam en beheerder, Jeroen trainer/begeleider jeugd en Cees bestuurslid Voetbalzaken, trainer/begeleider jeugd en drijvende kracht achter het pupillenweekend. Er werd dank gezegd voor hun positieve inzet in al die jaren!

Vijfentwintigjarig lidmaatschap
Flash werd in 1980 opgericht en kan zich verheugen in een grote kern toegewijde leden. Nog steeds zelf korfballend of in andere rollen aan het werk, maar allen zeer betrokken. Dat bleek eens te meer toen ‘met terugwerkende kracht’ een aantal dames van de korfbalafdeling in de bloemetjes werd gezet, omdat men 25 jaar of langer lid was. Er werd instemmend geapplaudisseerd voor de wijze waarop er aandacht was voor vele jaren clubtrouw van Bep, Riky, Fenny, Marion V, Marie-José, Marion H, Helmi, Tineke, Linda en Marleen. 

De duim onhoog!
Vanuit de Supportersclub werd waardering voor hun verdiensten uitgebracht aan Stef van de Westelaken (geluidsman), Frank van der Doelen (clubscheidsrechter, weekenddienst), Jan Ondersteijn (werd ook al gehuldigd voor 40 jr lid) en de leden van de Klussenploeg. De ‘duim’ gaat voor deze mensen omhoog…! Dit positieve gebaar (met naamsvermelding) zal een blijvende plaats krijgen op ons sportpark.

Groen Witter en Flashheld van het jaar
Door de Supportersclub werden eretitels uitgereikt voor de “Groen Witter” en “de Flashheld” van het jaar. Achterliggende gedachte bij dit lovenswaardige initiatief is dat een lid van voetbal- dan wel korfbalclub een trofee ontvangt en een plaatsje in de Walk of Fame (bij entree clubhuis) voor jarenlange, bijzondere en zeer bruikbare inzet voor de vereniging.

Tot ‘Flashheld’ werd benoemd Riky van den Heuvel , die op vele fronten haar waarde voor de korfbalafdeling heeft bewezen. Hopelijk blijft ze de vereniging nog lang tot steun.

‘Groen Witter van het jaar’ werd Cees van Drunen. Na zijn huldiging voor zijn langdurig lidmaatschap mocht Cees voor de tweede keer op het podium verschijnen, nu om de ‘kroon op het werk’ trofee in ontvangst te nemen voor de wijze waarop hij zich voor SC Den Dungen verdienstelijk maakt.

Terug naar het overzicht