•  

Inning contributie seizoen 2019-2020

Voor de leden van SC Den Dungen (korfbal en voetbal) zal de contributie voor het seizoen 2019/2020 eind augustus geïncasseerd  worden. De hoogte van de contributie is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De contributieregeling is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, dat te vinden is onder het tabblad 'Informatie' op de website. Mocht je nadere informatie wensen over de inning van de contributie of afspraken willen maken over incasso in termijnen (voor meerdere leden uit een gezin) stuur dan even een e-mail berichtje naar  Financien@scdendungen.nl

Het streven is er om de sport bij SC Den Dungen voor iedereen toegankelijk te houden; in het bijzonder willen we ook kinderen uit arme gezinnen sport laten beoefenen. Vanuit armoedebeleid geldt voor deze doelgroep dan ook een bijzondere regeling. Wanneer leden of ouders van jeugdleden menen hiervoor in aanmerking te komen, kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersonen van SC Den Dungen: Zie hiervoor de website onder ‘Contact’ – Algemeen.

Terug naar het overzicht