•  

Bestuurstaken en -samenstelling

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 november 2019 j.l. werd  aangekondigd dat voorzitter Mari van Grinsven zijn functie per 1 januari 2020 neer zou leggen.
We zijn verheugd te kunnen melden dat inmiddels in de persoon van Cees van Drunen (nu nog bestuurslid Voetbalzaken) vanaf seizoen 2020/2021 in de opvolging kan worden voorzien.
Overeenkomstig de statuten zal de formele benoeming van de nieuwe voorzitter bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering geschieden.
Mari van Grinsven heeft, op verzoek van het bestuur, er mee ingestemd om tot dat moment zijn bevoegdheden als voorzitter te behouden.
Als nieuw toegetreden bestuurslid Voetbalzaken heeft Paul Schouten de jeugdafdeling als aandachtgebied. Verder is –na het stoppen van penningmeester Hetty van Grinsven- Giel van Emmerik bereid gevonden om de financiële administratie te gaan voeren. De volledige samenstelling van het bestuur is te vinden onder 'contact'.

Terug naar het overzicht