•  

Opstart Korfbal en Voetbal SC Den Dungen

Na een welverdiende vakantie staan we voor de start van een ‘nieuwe’ seizoen. We mogen ons weer verheugen op een heerlijk partijtje ‘normaal’ voetbal en korfbal. Het geluid van een schot op de paal of de bal op de rand van de korf, blijdschap om een mooi doelpunt of een prachtige actie, het mopperen op de beslissing van de scheidsrechter, kortom een ‘nieuwe’ start.

Voor het sportveld gelden inmiddels geen beperkingen meer. Wel zullen we op het sportpark, in de accommodatie en in het clubhuis vooralsnog moeten leren leven met de “1,5 meter afstand regel”. Want zolang het virus niet verdwenen is, zal voorzichtigheid betracht dienen te worden. Ter bescherming van onszelf, maar zeker ook van een ander!

 

Veel sportplezier toegewenst!

 

Belangrijke aandachtspunten:

• De informatie hieronder gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast;

• Deze informatie geldt voor spelers, begeleiders, trainers en toeschouwers van zowel de Voetbal- als Korfbalafdeling;

• De toegang tot het sportpark verloopt vanaf heden weer via de hoofdingang, (Nu nog via de Basket, over even aan de Hooidonkse straat, aanleg hiervan is inmiddels gestart en ter zijner tijd zullen wij jullie hierover nader informeren,)

• Lees de veiligheid- en hygiëneregels, zoals onderaan de nieuwsbrief vermeldt en handel hier ook naar;

• Begeleiders, trainers, toezichthouders, scheidsrechters worden apart geïnformeerd;

• Nadere informatie bij:

    o Accommodatiebeheer: Gerard van der Heijden 06-53675359

    o Korfbal: Dennis Persoons 06-53365461

    o Voetbal jeugd: Paul Schouten 06-52401873

    o Voetbal senioren: Marcel van Krieken 06-21271750

 

Trainingen Voetbal + Korfbal:

Om de druk op onze vrijwilligers en de accommodatie behapbaar te houden zal tijdens trainingsavonden de kleed-accommodatie vooralsnog niet geopend zijn. Je dient je thuis alvast gereed te maken en niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.

Daarbij zijn de volgende onderdelen van belang.

• Douche thuis; op het sportpark is de kleed-accommodatie gesloten;

• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

• Houd er als spelers van 18 jaar en ouder rekening mee voor en na afloop van de training de 1,5 meter afstand aan te houden.

 

Wedstrijden Voetbal + Korfbal:

Voor de wedstrijden op de zaterdagen en zondagen is de kleed-accommodatie voor alleen leden en begeleiders geopend. Daarbij zijn de volgende onderdelen van belang.

• De kleed-accommodatie is alleen geopend voor leden, trainers en leiders.

• De wedstrijdsecretariaat en de bestuurskamer is alleen geopend voor onze weekenddienst.

• De ingang van de accommodatie is aan de zijde van het korfbalveld.

• In de accommodatie is doormiddel van pictogrammen de looprichtingen, uitgangen etc. aangegeven. Volg hierbij altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de weekenddiensten.

• De jeugdteams krijgen zoals gebruikelijk per team een kleedlokaal toegewezen.

• Bij de seniorenteams mogen maximaal 7 a 8 spelers in 1 lokaal, indien een seniorenteam uit meerdere spelers bestaat zullen 2 kleedlokalen worden toegewezen.

• Indien er onvoldoende ruimte om 2 kleedlokalen toe te kennen zal er gevraagd worden om met elkaar af te wisselen.

• Draag een mondkapje wanneer personen 13 jaar en ouder zijn en buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden;

• Houd er als spelers van 18 jaar en ouder rekening mee dat wanneer de wedstrijd klaar is, de speler(ster) meetelt als toeschouwer en dan 1,5 meter afstand moet aanhouden.

• Spelers worden door leiders, trainers nog apart geïnformeerd.

 

Opening Sportpark:

Voor zowel trainingen als wedstrijden is ons sportpark weer geopend. Toeschouwers, tot een maximum van 250 personen, zijn welkom om de verrichtingen van onze spelers en speelsters te bekijken.

• Wij vragen jullie je te houden aan de algemene veiligheid en hygiëne regels zoals hieronder vermeldt.

• Houd er rekening mee dat men indien 18 jaar en ouder men overal de 1,5 meter afstand moet aanhouden.

 

Opening Clubhuis:

Ook ons clubhuis zal op de normale tijden weer geopend zijn. Iwan en Daniella hebben alles in het werk gesteld om het weer mogelijk te maken om na trainingen en/of wedstrijden iets te kunnen eten en drinken. Wel gelden er aanvullende regels. Volg bij gebruik van het clubhuis en het bijbehorende terras dan ook de aanwijzingen en instructies van het clubhuispersoneel.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Geadviseerd wordt om onderstaande maatregelen uit te voeren.

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• Heeft u klachten; blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;

• Blijf thuis als je in contact bent geweest met iemand die positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts, en-of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• Was vaak je handen met water en zeep juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

• Vermijd het aanraken van je gezicht;

• Schud geen handen;

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Terug naar het overzicht