•  

Incasso contributie seizoen 2020/2021

Voor de leden van SC Den Dungen (korfbal en voetbal) zal de contributie voor het seizoen 2020/2021 in twee termijnen (november 2020 en april 2021) geïncasseerd worden. Hoewel we in deze coronaperiode onze actieve leden (nog) geen volledig dienstenpakket kunnen aanbieden, willen wij toch graag contributie gaan innen. Terwijl inkomsten wegvallen en de vaste lasten gewoon doorlopen, dienen we wel onze financiële huishouding op orde te houden. In deze onzekere tijden voor de sportbeoefening vinden we het echter niet gepast om –zoals gebruikelijk- het contributiebedrag in één keer te incasseren.  Binnen de coronaregels proberen we op het sportpark zoveel als mogelijk (jeugd)activiteiten te organiseren. We hebben er goede hoop op dat er binnenkort weer getraind kan worden en dat in het begin van volgend  jaar de voetbal- en korfbalcompetities voor alle leden kunnen worden hervat en volledig uitgespeeld.

Het streven is er om de sport bij SC Den Dungen voor iedereen toegankelijk te houden; in het bijzonder willen we ook kinderen uit arme gezinnen sport laten beoefenen. Vanuit armoedebeleid geldt voor deze doelgroep dan ook een bijzondere regeling. Wanneer leden of ouders van jeugdleden menen hiervoor in aanmerking te komen, kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersonen van SC Den Dungen: Zie hiervoor de website onder ‘Contact’ – Algemeen.

Terug naar het overzicht