•  

Om verspreiding van het coronavirus te beperken dienen we ons gedrag aan te passen. De beperking opgelegd door de overheid en veiligheidsregio's zijn door NOC*NSF en Koniklijke Horeca Nederland vertaald naar richtllijnen die wie als sportclub dienen op te volgen. Om deze meer hanteerbaar te maken hebben we onderstaande meer protocollen opgesteld voor beheerders accommodatie, Clubhuis, Spelers, Scheidsrechters en Trainers-Leiders.

    Corona protocol Accommodatie     

Wij vertrouwen erop dat iedereen die Sportclub Den Dungen een warm hart toedraagt deze regels zal naleven, zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en elkaar aanspreekt op onverantwoord gedrag.


Bestuur Sportclub Den Dungen