•  

Erelid Theo van de Wijgert overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op 8 juli 2021 –na een kort ziekbed- Theo van de Wijgert op 77-jarige leeftijd is overleden. Theo was ruim zestig jaar lid van onze voetbalvereniging en vanwege zijn buitengewone verdiensten benoemd tot erelid.

Door zijn interesse voor de voetbalsport sloot Theo zich begin jaren zestig aan bij RKVV Den Dungen. Hoewel hij zelf voetballend niet actief was, zou de plaatselijke voetbalclub zijn grote hobby worden. Zijn gehele leven bleef hij de club trouw en maakte zich in allerlei functies verdienstelijk.

Als jongeling volgde hij als supporter al de verrichtingen van de vaandeldragers van de club. Later zou hij het eerste elftal ook nog steunen door een aantal jaren als grensrechter te fungeren.
Toen in de zestiger jaren de toestroom van jeugdleden grote vormen aannam, droeg Theo ook op het organisatorische vlak zijn steentje bij. Hij was een van de mannen die aan de basis stond van het toenmalige jeugdbestuur. Lange tijd legde hij zijn hele ziel en zaligheid in de jeugdafdeling. En met succes! De jeugdafdeling maakte zowel kwantitatief als kwalitatief een geweldige ontwikkeling door. Altijd nog wist Theo met gepaste trots te vertellen over de sterke toename van junioren- en pupillenteams, de enerverende jeugdtoernooien, het legendarische Dungense hoofdklasse team en de succesvolle doorstroming van talentvolle jeugdleden naar de eigen Dungense selectie of naar naburige betaald voetbalorganisaties. De jeugdvoetballers van Den Dungen hebben altijd een speciaal plekje in zijn hart gehouden!

Vanaf 1987 werd Theo voorzitter van het hoofdbestuur. Met een onderbreking van een jaar zou hij die functie vervullen tot 1998. Vanwege de groei die de voetbalvereniging bleef doormaken, werd veel tijd geïnvesteerd in de uitbreiding van de toenmalige  sportaccommodatie. Ook waakte Theo over de goede sfeer binnen de vereniging en zorgde ervoor dat de primaire doelstelling werd nagestreefd. Zowel actieve leden als trainers en begeleiders moesten goed ondersteund worden bij het prestatief of recreatief uitvoeren van de voetbalsport.

Na zijn bestuurlijke activiteiten beëindigd te hebben, bleef hij de bevlogen clubman. Nagenoeg elk weekend was hij present om te genieten van jeugd- en seniorenwedstrijden, langs de lijn herinneringen op te halen met supporters en om zijn kijk te geven op het voetbalspel en de arbitrage. Vanzelfsprekend door een groen-witte bril, maar altijd genuanceerd en met realiteitszin.

Theo vertegenwoordigde ook nog steeds onze vereniging bij de thuis- en uitwedstrijden van het eerste elftal. Deze ambassadeursrol was hem op het lijf geschreven. Hij onderhield daarbij de contacten met andere verenigingen en wist op voorbeeldige wijze de goede naam van onze club uit te dragen.

Zijn langdurig lidmaatschap, zijn grote inzet en betrokkenheid bij de vereniging werden door bestuur en leden hogelijk gewaardeerd. Dat bleek eens te meer bij de toekenning van het predicaat ‘erelid’ en de huldiging rond zijn ‘gouden jubileum’. Ook vanuit de Supportersclub werd Theo vanwege zijn indrukwekkende staat van dienst geëerd. Bij de toegekende titel ‘Groen-Witter’- van het jaar mocht hij enkele jaren geleden ‘de kroon op het werk’-trofee ontvangen. Als onderdeel van het eerbetoon zal de tegel in de Walk of Fame op het sportpark ervoor zorgen dat de naam “Theo van de Wijgert’ voor altijd verbonden blijft aan onze voetbalclub.

Dankbaar en vol bewondering kijken wij terug op de wijze waarop hij zich als op-en-top verenigingsman voor ‘Den Dungen’ heeft ingezet. Hij wist zichzelf weg te cijferen en altijd de clubbelangen voorop te stellen. Een geliefd man is van ons heengegaan. We zullen hem gaan missen. Langs de lijn, in het clubhuis en in de bestuurskamer!  

Namens SC Den Dungen betuigen wij ons medeleven aan zijn kinderen en kleinkinderen. We wensen hen de kracht toe dit zware verlies te dragen.

Terug naar het overzicht