•  

Algemene Leden Vergadering op maandag 26 september

Hierbij nodigt het bestuur van Sportclub Den Dungen haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 26 september 2022 aanvang 20.00 uur in het clubhuis op het sportpark Jacobskamp. De agenda en andere bescheiden volgen op een later tijdstip.

Terug naar het overzicht