•  

Ter herinnering aan Patricia de Kort-Venrooij

Een drietal jaren geleden moest Patricia noodgedwongen stoppen met haar favoriete sport korfbal. Vanaf die tijd realiseerde ze zich dat ze om zou moeten gaan met een ernstige -na later bleek ongeneeslijke- ziekte! Ze deed dat in alle openheid op een bewonderenswaardige wijze. Op 10 maart 2023 is Patricia van ons heengegaan. Ze mocht slechts 46 jaren oud worden.

Patricia was een gepassioneerd korfbalster. Ze had kijk op het spelletje en bij Flash was men maar al te blij dat ze gedurende een groot aantal jaren in een selectieteam wilde spelen. Ze beschikte over een goed spelinzicht, legde altijd inzet aan de dag en wist haar teamgenoten te inspireren en in het veld coachend te ondersteunen.  Toen ze een stapje terug deed, konden de recreanten profiteren van haar korfbaltechniek.

Samen met haar zus Silvia nam Patricia een sleutelpositie in bij Flash. Naast het actief beoefenen van de korfbalsport was ze ook als vrijwilliger actief in verschillenden functies. In het begin van haar lidmaatschap behaalde ze haar scheidsrechterdiploma voor het leiden van jeugdwedstrijden en bracht op de trainingen zowel de jeugd als de senioren de fijne kneepjes van het korfbalspel bij. Vanwege haar talent voor korfbal was Patricia ook een begenadigd coach en vervulde jarenlang een rol bij de technische commissie. Vanuit deze functie kwam haar tact, overredingskracht en open communicatie goed van pas. Leden accepteerden haar keuzes ten aanzien van het selectiebeleid. Patricia wist die dingen te doen die goed waren voor het individu, het team en de vereniging.

Naast de korfbalafdeling mocht ook de voetbaltak profiteren van de inzet van Patricia. Het was voor haar vanzelfsprekend dat ze ook hier werkzaamheden deed vanwege de betrokkenheid van man Joost en zonen Bjorn en Levi bij de voetbalsport. Ze was begeleidster van jeugdteams en zette zich als kookstaflid in bij de succesvolle pupillenweekenden. Haar band met SC Den Dungen was groot. Ze lag goed binnen de vereniging, niet in de laatste plaats vanwege haar positieve houding en vriendelijke uitstraling. Ze was gemakkelijk in de omgang en altijd bereid mensen de helpende hand toe te steken.

Patricia toonde karakter. Vanuit haar sociale bewogenheid was ze een van de initiatiefnemers van een door SC Den Dungen georganiseerde tweedaagse KWF-actie. Tijdens deze geslaagde activiteit op het sportpark werd geld ingezameld voor kankeronderzoek. Zelf bekend met deze vreselijke ziekte wenste ze op deze manier ook iets te betekenen voor lotgenoten.

Gedurende haar ruim twintigjarig lidmaatschap heeft Patricia zich erg verdienstelijk gemaakt voor SC Den Dungen. Voor haar bijzondere en waardevolle inzet werd ze in 2017 benoemd tot Flash-held van het jaar. Een mooie en zeer verdiende waardering.

We zullen haar ontzettend gaan missen!
We wensen Joost, Bjorn, Levi en de naaste familie veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen.

 

Terug naar het overzicht