•  

Privacyverklaring
Sportclub Den Dungen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Het bestuur heeft John van de Westelaken aangesteld als functionaris voor de gegevensverwerking (FG). Hij is via e-mail te bereiken  op privacy@scdendungen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sportclub Den Dungen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sportclub Den Dungen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Foto voor op spelerspas en wedstrijdapp van de voetbalbond KNVB en korfbalbond KNKV

Wij verwerken geen gegevens van leden jonger dan 16 jaar zonder toestemming  van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@scdendungen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sportclub Den Dungen  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het betalen van contributie
 • Teamindeling te maken
 • Wedstrijden spelen in competities van de KNVB en KNKV
 • Deelname aan speciale gebeurtenissen en/of activiteiten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen binnen de vereniging

Geautomatiseerde besluitvorming
Sportclub Den Dungen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sportclub Den Dungen) tussen zit. Sportclub Den Dungen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Ledenadministratie sportlink KNVB en sportlink KNKV
 • Gebruikersbeheer om gebruikers te registreren die extra toegangsrechten hebben op onze website
 • Google Analytics, uitsluitend om het bezoekersgedrag op onze website te analyseren. Het opslaan van IP-adressen bij Google is geblokkeerd. Gegevens worden in Google Analytics maximaal 14 maanden bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sportclub Den Dungen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor al je gegevens:

 • Sportclub Den Dungen bewaart gegevens alleen gedurende het lidmaatschap van de vereniging.  Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd, behalve wanneer er nog openstaande rekeningen zijn. Delen van persoonsgegevens met derden

Sportclub Den Dungen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als  dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sportclub Den Dungen gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportclub Den Dungen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens  waarover  wij  beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: privacy@scdendungen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sportclub Den Dungen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@scdendungen.nl