•  

Gezellige en drukbezochte nieuwjaarsreceptie

Onze sportvereniging biedt aan een grote groep mensen uit Den Dungen en omgeving ruimte om er elkaar op een plezierige wijze te ontmoeten. Ook in het afgelopen jaar hebben talrijke sportliefhebbers weer vele mooie, gezellige, sportieve en ontroerende momenten mogen beleven bij SC Den Dungen.
SC Den Dungen profileert zich graag als een maatschappelijk betrokken vereniging die midden in de samenleving staat. De primaire doelstelling blijft uiteraard om onze voetballende en korfballende leden sportplezier te bieden binnen een veilig sportklimaat. We trachten die doelstelling onder andere te bereiken door op een positieve manier met leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, supporters en sponsors samen te werken. Door naar elkaar te luisteren, aandacht voor elkaar te hebben en altijd het belang van de vereniging voorop te stellen. Gezamenlijk proberen we de goede naam van SC Den Dungen hoog te houden, zodat we ook in 2020 veel plezier beleven aan onze mooie club, waarbij we allemaal zo graag betrokken zijn. Vanuit die gedachte wenst het bestuur iedereen veel sportiviteit, geluk en gezondheid toe!

De goede sfeer –een van de peilers van een gezonde vereniging- was ook tijdens de nieuwjaarsreceptie volop aanwezig. Het was gezellig druk, de medewerkers van ‘Ons Clubhuis’ zorgden voor een gastvrije ontvangst en smakelijke hapjes en de Supportersclub (van origine de ondersteuner van de voetbalafdeling) had weer een zeer waardevolle inbreng. Bovendien werd met een gift aan Flash de andere afdeling (korfbal) van SC Den Dungen niet vergeten. Een mooi gebaar!

Het is een goede gewoonte zo direct in het nieuwe jaar clubleden te eren en te huldigen. Dat gebeurde volop! Als je als vereniging zeer trouwe leden hebt, dan mag je daar trots op zijn en op gepaste wijze aandacht aan schenken. We doen dat op een manier die past bij onze vereniging en bij de jubilarissen. Ingetogen, maar toch stijlvol en vooral met de jubilaris voor even in het middelpunt.

Veertigjarig lidmaatschap
Frank van der Doelen, Mark Kastelijn en Willy van Hout
werden gehuldigd vanwege het feit dat ze veertig jaar lid zijn van VV Den Dungen.  Frank en Willy zijn na hun actieve carrière als voetballer nog wekelijks in de weer voor de club. Frank o.a. als scheidsrechter en weekend- en avonddienst. Naast clubscheidsrechter is Willy ook jeugdbegeleider. Beide heren zijn ook stuwende krachten tijdens de jaarlijkse korfbal- en voetbalweekenden. Mark is onlangs –vanwege een blessure- noodgedwongen gestopt als keeper. In het verleden zette hij als teambegeleider mede ’het achtste’ op de kaart met het lied ‘de herinnering blijft’. Met een blijvend aandenken, een attentie en een bloemetje werd het drietal dank gezegd voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid. SC Den Dungen hoopt nog lang op hun waardevolle bijdrage te mogen rekenen.

  

Vijfentwintigjarig lidmaatschap (foto zie hierboven)
Binnen SC Den Dungen hebben we afgesproken dat het zeker de moeite waard is stil te staan bij de dames die 25 jaar of langer lid zijn bij de Korfbalafdeling of het vrouwenvoetbal.
Dit keer werden Martje van de Veerdonk en Mathilde van Boxtel-Foolen in de bloemetjes gezet, omdat ze al 25 jaar actief zijn bij Flash. Niet alleen als spelend lid, maar ook op andere wijze de vereniging de helpende hand bieden.

De duim onhoog!
Vanuit de Supportersclub was er waardering voor de echtparen Willem en Jacqueline van de Westelaken en Francois en Tamara de Goey. Ze nemen deel aan de weekenddienst, hebben zitting in de activiteitencommissie en zijn betrokken bij het pupillenweekend. Verder werden de sponsorcommissie, Annie Sterks (fotograaf) en Paul Schouten (coördinator jeugd en bestuurslid Voetbalzaken) bedankt voor de wijze waarop ze zich voor de club inzetten.

   

Groen Witter en Flashheld van het jaar
Door de Supportersclub werden eretitels uitgereikt voor de ‘Groen Witter’ en ‘de Flashheld’ van het jaar. Achterliggende gedachte bij dit lovenswaardige initiatief is dat een lid van voetbal- dan wel korfbalclub een trofee ontvangt en een plaatsje in de Walk of Fame (bij entree clubhuis) voor jarenlange, bijzondere en prijzenswaardige inzet voor de vereniging.
Tot ‘Flashheld’ werd benoemd Hetty van Grinsven , die op vele fronten haar waarde voor de korfbalafdeling heeft bewezen, maar bovenal gedurende zo’n twaalf seizoenen de financiële administratie op deskundige wijze heeft gevoerd. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft Hetty haar functie als penningmeester van SC Den Dungen neergelegd. Ze blijft als spelend lid actief betrokken bij Flash.
‘Groen Witter van het jaar’ werd Marcel van Krieken. Marcel is bestuurslid Voetbalzaken en zelf als coördinator betrokken bij de selectie. Hij is veelvuldig op het sportpark aanwezig. Altijd kan op hem een beroep gedaan worden om werkzaamheden voor de club te verrichten en het verenigingsbelang te dienen. Het is dan ook zeer verdiend dat Marcel de ‘kroon op het werk’ trofee in ontvangst mocht nemen voor de wijze waarop hij zich voor SC Den Dungen verdienstelijk maakt.

 


 

Terug naar het overzicht