•  

Positief verloop trainingen jeugd; senioren hervatten op korte termijn

Vanaf maandag 11 mei mogen ook degenen die ouder zijn dan 18 jaar georganiseerd buiten sporten mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden (voor jeugd t/m 18 jaar was dit al toegestaan, waarbij kinderen t/m 12 jaar ook zonder 1,5 meter afstand mogen voetballen/korfballen). Wedstrijden zijn nog niet toegestaan en er mag nog geen gebruik worden gemaakt van de kantine, gezamenlijke kleedkamers en douches. Er zijn geen restricties aan de groepsgrootte zolang men onderling maar 1,5 meter afstand houdt.

Zowel bij de voetbal- als korfbalafdeling zijn tot dusver de trainingen voor de jeugd positief verlopen. Onze leden (en hun ouders) zijn tevreden. We realiseren ons dat er een verantwoordelijke taak ligt bij de kaderleden die de aangepaste trainingen verzorgen en daarbij ook nog de coronamaatregelen moeten handhaven. Weet je gesteund door het bestuur en de coronacoördinatoren, die op het sportpark aanwezig zijn. Overleg zo nodig. Samen komen we er wel uit!

Commissieleden van Voetbal- en Korfbalzaken zijn begonnen met de voorbereidingen voor de herstart van de trainingen voor leden van 18 jaar en ouder. De uitvoerbaarheid van protocollen wordt gecheckt, schema’s opgesteld, begeleiders geïnstrueerd en deelname gepeild. Komende week worden de puntjes op de i gezet, zodat in de week van 18 mei geleidelijk aan op verantwoorde wijze kan worden getraind. In het volgende bericht wordt de aanvangsdatum voor de verschillende categorieën vermeld en volgt nadere informatie. Uitgangspunt blijft: wees voorzichtig, help elkaar, denk ook aan de gezondheid van anderen en handel volgens de voorgeschreven regels. Probeer gezamenlijk -onder deze bijzondere omstandigheden- toch op een plezierige en zinvolle manier actief te zijn!

Terug naar het overzicht