•  

Vanaf 18 jaar geldt voor sporters en publiek: buiten geen controle, binnen locaties en buitenterras wel CTB vereist.

Om de verspreiding van corona in te dammen gelden per 6 november de volgende coronamaatregelen voor de sport:

Binnensport (Korfbal in de zaal ): Voor binnensport is er voor publiek én sporters vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Bij het betreden van de locatie zal een CTB getoond moeten worden.

Buitensport (Voetbal): Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een CTB getoond moet worden. Hierdoor blijft het veldvoetbal voor iedereen toegankelijk, echter als je geen geldig CTB hebt zul je je thuis dienen om te kleden.

Uitzondering CTB voor personen met een functie:
Personen die met een functie aanwezig moeten zijn op de vereniging zijn van deze verplichting uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers en coaches (uit en thuis), scheidsrechters, alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging. Let op: rij-ouders vallen niet onder deze uitzondering.

Controle:
Bij de ingang van de sporthal, accommodatie en buitenterras zullen publiek en sporters van 18 jaar en ouder gevraagd worden om een geldig coronatoegangsbewijs te tonen. We gaan er vanuit dat jullie je verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan de uitvoering van deze maatregelen. Het gedrag van onze sporters/publiek wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid.

Bestuur Sportclub Den Dungen

Veel gestelde vragen:

Q: Wanneer is een coronatoegansgbewijs (CTB) noodzakelijk?
Per 6 november: Sporters vanaf 18 jaar en publiek moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB.
Sporters en publiek bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.  De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.

Q: Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?
Per 6 november: Nee, vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten op een binnen(sport)locatie wel een CTB tonen.

Q:Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?
Per 6 november: Ja, ouders die meerijden naar uitwedstrijden gelden als toeschouwer en moeten op een een binnen(sport)locatie een coronatoegangsbewijs laten zien.

Q: Geldt een ouder/begeleider van een sporter met een beperking die hulp nodig heeft om te kunnen sporten ook als begeleider/vrijwilliger en is die dus niet CTB-plichtig?
Klopt, zij hoeven geen coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen.

Q:Zijn ouders in het geval van ouder-kind activiteiten voor sporters met een beperking (waarbij kind niet kan sporten als ouder niet meedoet zoals bij zwemmen) uitgezonderd van de CTB-plicht?
Klopt, zij hoeven geen coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen.

Q: Moeten we een vertrouwd lid, die meerdere malen per week gebruik maakt van de sportlocatie, telkens opnieuw vragen om het CTB?
 Ja, om verwarring te voorkomen dienen ook deze leden gecheckt te worden op een CTB.

Indien gebruik wordt gemaakt van polsbandjes die per dag werken, dan is dat een werkwijze die geaccepteerd wordt.

Q: Wanneer gaat de maatregel van het CTB in?
Deze maatregelen gaan in per 6 november, maar de overheid heeft er begrip voor dat de praktische invoering tijd kost.

Q:Waar vindt de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) plaats?
Voor binnensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van die locatie. Bij buitensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van de binnenruimtes en van het buitenterras. 

Terug naar het overzicht