•  

Inning contributie seizoen 2021-2022

Voor de leden van SC Den Dungen (voetbal en korfbal) zal de contributie voor het seizoen 2021/2022 in november geincasseerd worden. De hoogte van de contributie is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De contributieregeling is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, dat te vinden is onder het tabblad 'Informatie' op de website. Mocht je nadere informatie wensen over de contributie-inning of afspraken willen maken over incasso in termijnen (voor meerdere leden uit één gezin) stuur dan even een e-mail berichtje naar Financien@scdendungen.nl

Het streven is om de sport bij SC Den Dungen voor iedereen toegankelijk te houden; in het bijzonder willen we ook kinderen uit arme gezinnen sport laten beoefenen. Vanuit armoedebeleid geldt voor deze doelgroep dan ook een bijzondere regeling. Wanneer leden of ouders van jeugdleden menen hiervoor in aanmerking te komen, kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersonen van SC Den Dungen. Zie hiervoor de website onder 'Contact' - Algemeen.

 

Terug naar het overzicht