•  

60 jaar lidmaatschap - Hans van Lieshout

Hans van Lieshout 1960-2020: 60 jaar lid!

Als je als vereniging zeer trouwe leden hebt, dan mag je daar trots op zijn en er op gepaste wijze aandacht aan schenken. Het is een goede gewoonte  zo direct in het nieuwe jaar clubleden te eren en te huldigen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Gezellig bij elkaar komen en de jubilaris in een overvol clubhuis in het middelpunt zetten, gaat –vanwege corona-  voor het tweede jaar op een rij niet lukken.  Daarom ook dit keer een huldiging ‘in aangepaste vorm’, maar niet minder gemeend.

Toen Hans in 1960 lid werd van RKVV Den Dungen telde de voetbalclub zegge en schrijven twee seniorenelftallen en evenveel jeugdteams. Inmiddels zijn er binnen SC Den Dungen (in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de voetbal- en korfbalvereniging) 8 mannen- en 20 jongensteams,  2 vrouwen-, en 1 meisjesteam bij de voetbalafdeling actief, terwijl de korfbalafdeling 7 senioren- en 4 jeugdteams telt. Daarnaast kan een groep van zo’n twintigtal 55-plussers aangepast sporten (Walking Sports) bij de “Old Stars”.
De vereniging heeft een geweldige groei doorgemaakt.  Er is sprake van een financieel gezonde club waar talrijke sporters, vrijwilligers, supporters, en sponsors veel plezier aan ontlenen.  Aan de positieve ontwikkeling binnen de vereniging heeft Hans een grote bijdrage geleverd. Behalve dat hij zelf tot op hoge leeftijd voetballend actief was, heeft hij zich gedurende vele jaren ook als bestuurslid ingezet, in het bijzonder door  verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer van de financiën.

Hans mag met recht een man met een groenwit hart genoemd worden.  Zijn jarenlange clubliefde  uitte zich niet alleen in zijn lange carrière als voetballend lid. Ook op bestuurlijk niveau heeft hij zijn sporen meer dan verdiend. Zowel gedurende de periode 1973-1984 als van 2006-2014 vervulde hij de functie van penningmeester.  Ook bij alle jubileumvieringen (25-40-50 jarig bestaan) van de voetbalclub leidde hij  de financiën in goede banen, terwijl hij in de jaren negentig de eerste sponsoractiviteiten voor de club vorm gaf.

Verder was Hans ook betrokken bij de totstandbrenging van het nieuwe sportpark en de oprichting van SC Den Dungen.

Op voordracht van het bestuur werd Hans op 9 januari 2011 vanwege zijn langdurige lidmaatschap en zijn buitengewone verdiensten voor de vereniging -in het bijzonder met betrekking tot zijn deskundige en betrouwbare beheer van de financiën- benoemd tot erelid van RKVV Den Dungen.

Onder andere vanwege zijn grote vrijwillige inzet voor onze vereniging ontving Hans op Koningsdag 25 april 2014 de onderscheiding tot  ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.

Hans van Lieshout:  al zestig jaar betrokken bij onze vereniging! Gefeliciteerd met deze mijlpaal! Waardering en respect zijn er voor de wijze waarop Hans aan dit langdurige lidmaatschap inhoud heeft gegeven. Nog vele jaren in goede gezondheid worden hem toegewenst!

 

Terug naar het overzicht