•  

50 jaar lidmaatschap - John van de Westelaken

John v.d. Westelaken 1971-2021: 50 jaar lid!

Als je als vereniging zeer trouwe leden hebt, dan mag je daar trots op zijn en er op gepaste wijze aandacht aan schenken. Het is een goede gewoonte  zo direct in het nieuwe jaar clubleden te eren en te huldigen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Gezellig bij elkaar komen en de jubilaris in een overvol clubhuis in het middelpunt zetten, gaat vanwege corona  voor het tweede jaar op een rij niet lukken.  Daarom ook dit keer een huldiging ‘in aangepaste vorm’, maar niet minder gemeend.

Vanaf zijn aanmelding in het begin van de zeventiger jaren beleefde John plezier aan zijn lidmaatschap bij RKVV Den Dungen. Hij behoorde tot de categorie voetballers die nooit in een standaardteam speelde, maar toch enthousiast zijn sport beoefende. Hij kende zijn beperkingen, maar zowel bij de jeugd als bij de senioren voetbalde hij met de nodige passie en was hij een voorbeeld voor zijn teamgenoten. Hij liet nooit verstek gaan, ging voorop in de strijd en was loyaal aan zijn ploegmaten.
Dat een goede teamgeest bijdraagt aan succes realiseerde ook John zich toen hij deel uitmaakte van het toenmalige ‘achtste’.  Binnen de lijnen stond John altijd wel ‘op de juiste plaats’, maar ook daarbuiten zette hij zich in voor zijn team om een bijdrage te leveren aan een goede sfeer. Onder andere met ludieke wedstrijdverslagen, een eigen website en het organiseren van allerlei activiteiten. En ook met zijn deelname aan ‘de derde helft ’werkte John mee om de stemming erin te houden. De voetballers, begeleiding en aanhang beleefden mooie tijden. Met als hoogtepunt het kampioenschap in het seizoen 2005/2006. Terugdenkend aan de periode ‘Den Dungen 8’ komt ongetwijfeld nog wel eens  het favoriete DD 8-lied bovendrijven: ‘De herinnering blijft….!

Na zijn actieve voetbalcarrière was John bereid om een functie in het bestuur te aanvaarden. Enerzijds vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid en anderzijds vanuit zijn liefde voor de club. Een jaar na het samengaan van RKVV Den Dungen en DKV Flash werd John in oktober 2014 secretaris van de nieuwe vereniging SC Den Dungen.  Vanuit het bestuurssecretariaat werd hij verantwoordelijk voor de verslaglegging, in- en externe communicatie, naleving van de privacywet en beheer van website en sociale media.  Hij wist structuur aan te brengen in de diverse geautomatiseerde processen en systemen en dat leverde de vereniging veel profijt op.
 Voorts is John als lid van het dagelijks bestuur nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding en de controle op correcte uitvoering van het beleid.
Naast deze veelheid aan secretariaatstaken is John ook nog commissievoorzitter ‘Activiteiten’.

Samen met zijn enthousiaste commissieleden organiseert hij nevenactiviteiten ter verhoging van de sfeer en ter versteviging van de onderlinge band tussen leden en andere bij onze club betrokkenen. Voor de bekostiging hiervan vervult John een voortrekkersrol bij het opzetten van acties die extra geld in het laatje brengen.

Vijftig jaar een club trouw blijven is op zich al een geweldige verdienste! Daarbij ook nog bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen, dwingt extra respect af.   Een vijftigjarig jubileum wordt  met ‘goud’ geassocieerd.  In dat opzicht mag John een ‘gouden kracht’ voor SC Den Dungen genoemd worden.  Waardering en dankbaarheid zijn op zijn plaats voor het vele en goede werk dat hij verricht voor onze vereniging. We hopen nog lang van zijn diensten en inzet gebruik te mogen maken!
Op naar de ‘60’!

Terug naar het overzicht